Moje podmínky

1. Podmínky

Prohlížením těchto stránek souhlasíš s tím, že se budeš řídit těmito podmínkami, všemi aplikovatelnými zákony a nařízeními Česka a potvrzuješ, že neseš plnou odpovědnost za dodržování veškerých aplikovatelných pravidel tohoto webu.

Pokud nesouhlasíš s jakoukoliv z podmínek, které jsou tady uvedené, nesmíš pokračovat v prohlížení nebo přistupování na tyto stránky. Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem.

2. Licence

Z těchto stránek si můžeš stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo software) pro osobní nekomerční užití, a to jenom pro čtení. 

Dávám ti tím ale jenom oprávnění, není to přenos vlastnictví, takže jenom pro upřesnění je tady pár bodů, co dělat nemůžeš:

  • měnit nebo kopírovat obsah webu,
  • používat obsah webu pro komerční účely nebo jakékoliv jeho zveřejňování,
  • pokoušet se dekódovat nebo jinak manipulovat se softwarem těchto stránek,
  • odstraňovat copyright nebo jiné zmínky o vlastnictví uvedené v materiálech,
  • předávat materiály jiným osobám nebo zrcadlit obsah webu na jiných serverech. 

Tato licence bude automaticky ukončena pokud porušíš kterékoliv z těchto uvedených omezení.

Jakmile se tak stane, máš povinnost odstranit veškeré stažené informace, které jsi získal z těchto stránek, a to jak v elektronické, tak i v tištěné podobě.

Prostě se chovej slušně a nedělej nic, co bys nechtěl, aby ostatní dělali tobě.

3. Odmítnutí odpovědnosti

Obsah těchto stránek poskytuju tak jak stojí a leží. Tenhle web ti neposkytuje žádné záruky, a proto otevřeně a narovinu odmítám veškerou odpovědnost a záruky, zejména v oblasti podmínek prodeje, zdraví a životního stylu, duševního vlastnictví nebo dalšího porušení práv třetích osob.

Tenhle web navíc neposkytuje žádnou záruku týkající se přesnosti a spolehlivosti informací zde uvedených.

Prostě všechno ber s rezervou a přistupuj k tomu s odstupem. V čem si nejsi jistý, to bys měl konzultovat s odborníkem a nevěřit slepě tomu, co se tady dočteš. Důvěřuj, ale prověřuj.

4. Újma

V žádném případě nebude tenhle web ani jeho autoři nikdy zodpovědní za jakoukoliv újmu nebo ztrátu (ztráta dat, ušlý zisk, omezení činnosti) způsobené použitím nebo naopak nedostupností materiálů publikovaných na tomhle webu.

5. Spolehlivost obsahu

Tento web může obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby a nepřesnosti. Neposkytuju žádnou záruku na přesnost, kompletnost, aktuálnost a spolehlivost obsahu.

Můžu kdykoliv změnit obsah bez předchozího upozornění, ale nezavazuju se k jeho aktualizaci.

6. Odkazy

Neprověřuju žádné ze stránek, na které tento web odkazuje a nenesu žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek.

To, že odkazuju na jiné stránky, neznamená, že bych s nimi měl cokoliv společného, nebo že bych je nějak doporučoval, podporoval, nebo s nimi spolupracoval.

Použití těchto odkazů je na tvoje vlastní uvážení a riziko.

7. Změny

Kdykoliv můžu změnit podmínky a pravidla používání tohoto webu a to bez předchozího upozornění. Používáním tohoto webu souhlasíš, že se budeš řídit aktuální verzí těchto podmínek a pravidel.

8. Právní úprava

Tyto podmínky a pravidla se řídí a jsou v souladu se zákony Česka a ty se musíš podřídit exkluzivní jurisdikci českých soudů. 

Tak, snad to nebolelo a dává to smysl. Nedá se nic dělat, ale pořád prostě dělá přátele.